0

سلام من یه هادر دارم که لاست پارتیشن(LOST PARTITION) شده که تو برنامه ریکاوری (PowerDataRecovery) زده پارتیشن ها حذف شده من چی کار کنم که فایل هام بر گرده.