17/04/09

شرکت در قرعه کشی

از آنجایی که طرح های قرعه کشی آوان مهر ، مورد استقبال شما کاربران گرامی واقع شد و در نظرات خود بارها از ما اجرای مستمر آن را خواستار شده اید، لذا برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری این طرح به صورت ماهانه انجام گرفت.